Αρχική Κλείσιμο

VIDEO Ελληνικός Μεσοπόλεμος Β΄: Τελευταία κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Παλινόρθωση μοναρχίας 1928-1935