Αρχική Κλείσιμο

VIDEO Γεωμετρική περίοδος (1000-700 π.Χ.)