Αρχική Κλείσιμο

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

 Ελληνικός Μεσοπόλεμος Β΄: Τελευταία κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Παλινόρθωση μοναρχίας 1928-1935 VIDEO
Ελληνικός Μεσοπόλεμος Β΄: Τελευταία κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Παλινόρθωση μοναρχίας 1928-1935
Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1829 VIDEO
Μορφές και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1829
Φιλλελληνισμός & απαρχές του Αγώνα Ανεξαρτησίας VIDEO
Φιλλελληνισμός & απαρχές του Αγώνα Ανεξαρτησίας
Καποδίστριας και βασιλεία Όθωνα VIDEO
Καποδίστριας και βασιλεία Όθωνα
Ανορθωτικές προσπάθειες του ελληνικού κράτους: περίοδος βασιλείας του Γεωργίου Α’ VIDEO
Ανορθωτικές προσπάθειες του ελληνικού κράτους: περίοδος βασιλείας του Γεωργίου Α’
Οι μεταρρυθμίσεις Βενιζέλου, η πρώτη ελληνική πολεμική δεκαετία και η Μικρασιατική Καταστροφή VIDEO
Οι μεταρρυθμίσεις Βενιζέλου, η πρώτη ελληνική πολεμική δεκαετία και η Μικρασιατική Καταστροφή
Ελληνικός Μεσοπόλεμος Α΄. Από την Δημοκρατία στη Στρατοκρατία 1922-1928 VIDEO
Ελληνικός Μεσοπόλεμος Α΄. Από την Δημοκρατία στη Στρατοκρατία 1922-1928
Μεσοπόλεμος Γ΄: Δικτατορία Ιωάννη Μεταξά και η έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1936-1940 VIDEO
Μεσοπόλεμος Γ΄: Δικτατορία Ιωάννη Μεταξά και η έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1936-1940
Γερμανική κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση-Δεκεμβριανά (1941-1945) VIDEO
Γερμανική κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση-Δεκεμβριανά (1941-1945)
Εμφύλιος πόλεμος1946-1949 VIDEO
Εμφύλιος πόλεμος1946-1949
Από το τέλος του εμφυλίου στη Μεταπολίτευση και την πρώτη κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (1950-1981) VIDEO
Από το τέλος του εμφυλίου στη Μεταπολίτευση και την πρώτη κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου (1950-1981)
Το κίνημα του διαφωτισμού και η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας VIDEO
Το κίνημα του διαφωτισμού και η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας
Υστεροβυζαντινή περίοδος – Δείγματα καλλιτεχνικής ακμής στην παλαιολόγεια περίοδο VIDEO
Υστεροβυζαντινή περίοδος – Δείγματα καλλιτεχνικής ακμής στην παλαιολόγεια περίοδο
Η συνέχεια της βυζαντινής εικονογραφίας και παράδοσης VIDEO
Η συνέχεια της βυζαντινής εικονογραφίας και παράδοσης
Μεταβυζαντινή περίοδος – Δυτικές επιδράσεις και οθωμανικά στοιχεία στη μεταβυζαντινή τέχνη VIDEO
Μεταβυζαντινή περίοδος – Δυτικές επιδράσεις και οθωμανικά στοιχεία στη μεταβυζαντινή τέχνη
Παράδοση και ανανέωση στη θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση VIDEO
Παράδοση και ανανέωση στη θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση
Παράδοση και ανανέωση στη θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση-Κρήτη VIDEO
Παράδοση και ανανέωση στη θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση-Κρήτη
Θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση - Επτάνησα VIDEO
Θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση - Επτάνησα
Παράδοση και ανανέωση στη θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση -.Οθωμανική επικράτεια VIDEO
Παράδοση και ανανέωση στη θρησκευτική τέχνη μετά την Άλωση -.Οθωμανική επικράτεια
Άγιοι και λατρείες VIDEO
Άγιοι και λατρείες
Παλιά και νέα προσκυνήματα VIDEO
Παλιά και νέα προσκυνήματα
Παλαιοχριστιανική περίοδος - Η επιβίωση της ελληνορωμαϊκής παράδοσης VIDEO
Παλαιοχριστιανική περίοδος - Η επιβίωση της ελληνορωμαϊκής παράδοσης
Παλαιοχριστιανική περίοδος - Η καθημερινή ζωή VIDEO
Παλαιοχριστιανική περίοδος - Η καθημερινή ζωή
Παλαιοχριστιανική περίοδος – Ενδυμασία VIDEO
Παλαιοχριστιανική περίοδος – Ενδυμασία
Παλαιοχριστιανική περίοδος – Κοσμήματα VIDEO
Παλαιοχριστιανική περίοδος – Κοσμήματα
Παλαιοχριστιανική περίοδος – Εκκλησιαστική ζωή VIDEO
Παλαιοχριστιανική περίοδος – Εκκλησιαστική ζωή
Μεσοβυζαντινή περίοδος – Βυζαντινή κεραμική VIDEO
Μεσοβυζαντινή περίοδος – Βυζαντινή κεραμική
Μεσοβυζαντινή περίοδος – Κωνσταντινούπολη VIDEO
Μεσοβυζαντινή περίοδος – Κωνσταντινούπολη
Μεσοβυζαντινή περίοδος – Αυτοκράτορες του Βυζαντίου VIDEO
Μεσοβυζαντινή περίοδος – Αυτοκράτορες του Βυζαντίου
Υστεροβυζαντινή περίοδος - Το Βυζάντιο και η Δύση μετά τη Δ' Σταυροφορία VIDEO
Υστεροβυζαντινή περίοδος - Το Βυζάντιο και η Δύση μετά τη Δ' Σταυροφορία
Νεολιθική περίοδος (6800-3200 π.Χ.) VIDEO
Νεολιθική περίοδος (6800-3200 π.Χ.)
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200-2000 π.Χ.) VIDEO
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200-2000 π.Χ.)
Γεωμετρική περίοδος (1000-700 π.Χ.) VIDEO
Γεωμετρική περίοδος (1000-700 π.Χ.)
Αρχαϊκή περίοδος (700-480 π.Χ.) VIDEO
Αρχαϊκή περίοδος (700-480 π.Χ.)
Κλασική περίοδος (480-323 π.Χ.) VIDEO
Κλασική περίοδος (480-323 π.Χ.)
Ελληνιστική περίοδος (323-31 π.Χ.) VIDEO
Ελληνιστική περίοδος (323-31 π.Χ.)
Ρωμαϊκή περίοδος (27 π.Χ. – 476 μ.Χ) VIDEO
Ρωμαϊκή περίοδος (27 π.Χ. – 476 μ.Χ)
Η χρυσοχοΐα των νησιών VIDEO
Η χρυσοχοΐα των νησιών
Σκύρoς η ανεμόεσσα, η Cycladum et Sporadum extima, η Τερπνoτάτη VIDEO
Σκύρoς η ανεμόεσσα, η Cycladum et Sporadum extima, η Τερπνoτάτη
Η λιθογλυπτική του Αιγαίου VIDEO
Η λιθογλυπτική του Αιγαίου
Εκκλησιαστικά κειμήλια από την Ανατολική Θράκη VIDEO
Εκκλησιαστικά κειμήλια από την Ανατολική Θράκη
Το Ροδίτικο δωμάτιο VIDEO
Το Ροδίτικο δωμάτιο
Κωνσταντινούπολη VIDEO
Κωνσταντινούπολη
Η ξυλογλυπτική τέχνη του βορειοελλαδικού χώρου VIDEO
Η ξυλογλυπτική τέχνη του βορειοελλαδικού χώρου
Η ακμή της Ύδρας τον 19ο αιώνα VIDEO
Η ακμή της Ύδρας τον 19ο αιώνα
Η ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας VIDEO
Η ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
Η επίδραση της Ενετοκρατίας στην Κρήτη VIDEO
Η επίδραση της Ενετοκρατίας στην Κρήτη
Η «επανανακάλυψη» του αρχαίου κόσμου από τους Ευρωπαίους VIDEO
Η «επανανακάλυψη» του αρχαίου κόσμου από τους Ευρωπαίους
Η καλλιτεχνική άνθηση της Ηπείρου VIDEO
Η καλλιτεχνική άνθηση της Ηπείρου
Ελληνικές γυναικείες φορεσιές: βασικοί τύποι VIDEO
Ελληνικές γυναικείες φορεσιές: βασικοί τύποι
Εκκλησιαστικά κειμήλια από την Καππαδοκία και τον Πόντο VIDEO
Εκκλησιαστικά κειμήλια από την Καππαδοκία και τον Πόντο