Αρχική Κλείσιμο
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
ΠΟΛΙΤ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Τιμητική εκδήλωση
WED 17/05/2006
Το Μουσείο Μπενάκη, συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων, συνεχίζοντας τη σειρά από τιμητικές εκδηλώσεις που εγκαινίασε το 2005, με στόχο την ανάδειξη του έργου που επιτελούν ορισμένοι πολιτιστικοί οργανισμοί της ελληνικής περιφέρειας. Η φετινή, δεύτερη, εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου, που από το 1975 αποτελεί πρότυπο στον χώρο των εθνογραφικών μουσείων για το εύρος των δραστηριοτήτων του: πλούσιο ερευνητικό και εκδοτικό έργο και πολύπλευρη και καινοτόμα δραστηριοποίηση στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκθέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: