Αρχική Κλείσιμο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Τα Μουσεία ως Φορείς Αλλαγής: Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση»
ΟΜΙΛΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Τα Μουσεία ως Φορείς Αλλαγής: Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα και Ενσωμάτωση»
THU 30/11/2017
Τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Είναι πυλώνες υγιών κοινοτήτων και ιδανικοί χώροι για την επικοινωνία και τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων. Καθώς κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωπες με θέματα μετανάστευσης, θρησκευτικής έκφρασης, πολιτιστικής ποικιλομορφίας, διακρίσεων, ταυτότητας φύλου και ίσης μεταχείρισης, η δέσμευση των μουσείων για σεβασμό της διαφορετικότητας, για ισότητα, προσβασιμότητα και κοινωνική ενσωμάτωση δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Στο έβδομο ετήσιο Συνέδριο για τα Μουσεία, επαγγελματίες των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών θα συζητήσουν για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μουσείων, τον ρόλο τους στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής, και για το πώς η διαφορετικότητα και η προσβασιμότητα συνδέονται άμεσα με την προσέλκυση κοινού, τη χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητά των πολιτιστικών οργανισμών.  

Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να παραβρίσκονται στο συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσω livestream στο  https://diavlos.grnet.gr/event/e976

 

Ακολουθούν κάποια από τα ερωτήματα που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν έναν ενδιαφέροντα διάλογο:

-Ποιά θα έπρεπε να είναι η θέση του μουσείου στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης;

-Ποιός έρχεται και ποιός δεν έρχεται στα μουσεία; Πώς τα μουσεία προσελκύουν και διατηρούν ποικίλα ακροατήρια πέρα από διακρίσεις φύλου, φυλής, εθνικότητας, πεποιθήσεων, ηλικίας, τάξης, ικανότητας, γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισμού, και διαφυλικών ρόλων και ταυτότητας;

-Πώς μπορούν τα μουσεία να δώσουν φωνή σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και να είναι χώροι δημιουργικής ανταλλαγής και ανοικτού διαλόγου;

-Πώς μπορούν τα πολιτιστικά ιδρύματα να διασφαλίσουν ότι όλα τα ακροατήρια μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα, τις συλλογές και τις πηγές τους; Πώς θα καταστήσουμε την προσβασιμότητα μια δια βίου διαδικασία για τα μουσεία και τους πολιτιστικούς οργανισμούς, η οποία υπερβαίνει τις βασικές κατασκευαστικές προδιαγραφές;

-Πώς μπορούν τα μουσεία να ενδυναμώσουν την κοινότητα μέσα από μουσειακά προγράμματα κοινωνικής δραστηριότητας (όπως σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, φυλακές κ.α.);

-Ποιές είναι οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τα μουσεία να αντιμετωπίσουν διάφορες μορφές αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης κινητικότητας, των προβλημάτων όρασης και ακοής, των μαθησιακών προκλήσεων, των περιορισμών ηλικίας και ψυχικής υγείας;

-Πώς τα μουσεία αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα, γίνονται προσβάσιμα και ανοιχτά σε όλους ως προς το προσωπικό που προσλαμβάνουν;

-Ποιές είναι οι συνεργασίες με άλλους οργανισμούς - πολιτιστικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις -  που θα βοηθήσουν τα μουσεία να γίνουν πιο ανοιχτά στη διαφορετικότητα και να αυξήσουν το κοινό και τη βάση χρηματοδότησής τους;

-Πώς διατηρούν τα μουσεία τους παραδοσιακούς χορηγούς τους και ταυτόχρονα επεκτείνονται σε νέους υποστηρικτές από διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες;

 

Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο και τα εργαστήρια είναι οι εξής:

Δρ. Nicole Ivy, Διευθύντρια Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Αμερικανική Ένωση Μουσείων (ΗΠΑ)

Georgia Krantz, Ανεξάρτητη Εκπαιδεύτρια και Σύμβουλος Προσβασιμότητας (ΗΠΑ)

Sarah Plumb, Ερευνητική Συνεργάτης, Ερευνητικό Κέντρο Μουσείων και Γκαλερί, (Mεγάλη Bρετανία)

Matt Turtle και Jess Turtle, Συνιδρυτές, Μουσείο Αστέγων (Mεγάλη Bρετανία)

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης  από τις:

Navine G. Khan-Dossos, Εικαστικό

Μαρία Παπαδημητρίου, Εικαστικό, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Βόλος)

 

Δείτε τα βιογραφικά των ομιλητών ΕΔΩ 

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνικά και Αγγλικά. 

­

Προ-εγγραφές στο συνέδριο και τα εργαστήρια θα γίνουν μέσω Eventbrite από τις 20.11.2017

Προ-εγγραφή στο Συνέδριο ΕΔΩ

Προ-εγγραφή στα Εργαστήρια ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

30.11.2017, 9:00 – 17:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙA:

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Προ-εγγραφές στο συνέδριο και τα εργαστήρια θα γίνουν μέσω Eventbrite από τις 20.11.2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
HASHTAG ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
#MuseumsChangeAthens2017

Χορηγός Επικοινωνίας Εκδήλωσης