Αρχική Κλείσιμο
Μουσεία και Τουρισμός: μία σχέση σε εξέλιξη
Μουσεία και Τουρισμός: μία σχέση σε εξέλιξη
THU 08/12/2016

Τα μουσεία, οι πολιτιστικοί οργανισμοί και οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν παραδοσιακά τα πιο δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος για τους τουρίστες, είτε προέρχονται από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, ειδικά σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός έχει εκτεταμένη οικονομική, κοινωνική και πολιτική επίδραση. Οι φορείς αυτοί παίζουν κομβικό ρόλο στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού και της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, καθώς παρέχουν ένα πολιτιστικό πλεονέκτημα, όχι μόνο διαφυλάττοντας και προάγοντας την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά επιπλέον δημιουργώντας πολιτιστικές εμπειρίες.

Καθώς ο πολιτιστικός τουρισμός εξελίσσεται σε μία βιομηχανία εμπειριών, δημιουργείται η ευκαιρία για τα μουσεία να διεισδύσουν περαιτέρω στην τουριστική αγορά και να αυξήσουν τους επισκέπτες και τα έσοδά τους, ενδυναμώνοντας παράλληλα τον ξεχωριστό τους ρόλο στην αφήγηση της ιστορίας, του πολιτισμού και της ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό ισχύει για τους πολιτιστικούς οργανισμούς κάθε μεγέθους, δεδομένου ότι οι τουρίστες αναζητούν ολοένα και πιο ξεχωριστές εμπειρίες προσαρμοσμένες στα εκάστοτε τοπικά δεδομένα.

Στην έκτη κατά σειρά διοργάνωση του Συνεδρίου για τα Μουσεία, επαγγελματίες από τον μουσειακό και από τον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία θα εξετάσουν με ποιο τρόπο τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως τουριστικοί προορισμοί και να συμμετάσχουν στη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Πώς μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους και να διαμορφώσουν ισχυρότερες συνέργιες με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τουριστικές ενώσεις/σωματεία και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων, προκειμένου να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους. Τι είδους τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν διαθέσιμες, ώστε να αναπτύξουν μια επικοινωνιακή στρατηγική με ισχυρό περιεχόμενο. Τι είδους χρηματοδοτικές και αναπτυξιακές επιλογές μπορούν να επιδιώξουν βασιζόμενοι στο τουριστικό μοντέλο. Πώς οι διεθνείς συνεργασίες και οι περιοδεύουσες εκθέσεις μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και επίσης να οικοδομήσουν την τουριστική ταυτότητα της χώρας. Και τέλος πώς η επένδυση στον πολιτισμό και στα μουσεία πιο συγκεκριμένα μπορεί να έχει έναν ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία των χωρών για τις οποίες ο τουρισμός αποτελεί βασική βιομηχανία.

Κυρίως ομιλητές:

Jim Broughton, Head of International Engagement, The Natural History Museum
John A. Giurini, Assistant Director for Public Affairs, The J. Paul Getty Museum
Francesco Manacorda, Artistic Director, Tate Liverpool
Rosemarie Reyes, Partner, Roseworks Marketing

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνικά και Αγγλικά.
Προεγγραφή στο συνέδριο μέσω Eventbrite.

Οι διεθνείς ομιλητές θα διοργανώσουν εργαστήρια για επαγγελματίες σε συνεργασία με τους ειδικούς σε θέματα τουρισμού και πολιτισμού στην Ελλάδα:
Ivor Ambrose, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΝΑΤ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Προσβάσιμο Τουρισμό)
Σοφία Αντωνιάδου, Συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Discover Greek Culture
Αλεξάνδρα Νικηφορίδου, Chief Operating Officer & Υπεύθυνη Έργων, PostScriptum Ltd.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και δεν θα υπάρχει μετάφραση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Προεγγραφή στα εργαστήρια στο Eventbrite.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΕΙΣΙΤΗΡΙA:

Είσοδος ελεύθερη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: