Αρχική Κλείσιμο
 Built upon Love: On Beauty and Justice in Architecture   Ομιλία του αρχιτέκτονα Alberto Pérez-Gómez
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Built upon Love: On Beauty and Justice in Architecture Ομιλία του αρχιτέκτονα Alberto Pérez-Gómez
MON 15/06/2015
Οργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής

Η διάλεξη πραγματεύεται θέματα από το τελευταίο βιβλίο του Καθηγητή Alberto Pérez-Gómez, εστιάζοντας κυρίως στα φιλοσοφικά ερωτήματα για τη σχέση ομορφιάς και δικαιοσύνης, ηθικής και ποιητικής στην αρχιτεκτονική, όσον αφορά τόσο στο επάγγελμα, όσο και στην παιδεία. Ο ομιλητής θα προσπαθήσει να δείξει πως η φαινομενική αντιπαράθεση ανάμεσα στην αναζήτηση της ομορφιάς από τη μία και του κοινού καλού από την άλλη, είναι μια λανθασμένη θεώρηση, που προκύπτει από την παρερμηνεία της αξίας της αρχιτεκτονικής για τις κοινωνίες μέσα στους αιώνες. Μέσα από τη συζήτηση θα προταθούν τρόποι για την αποφυγή αυτής της πόλωσης στις μέρες μας. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή του τρόπου σκέψης, αν αναλογιστούμε την πολυπλοκότητα του πολιτικού περιβάλλοντός μας, καθώς και την εμμονή με τα ψηφιακά εργαλεία και την καινοτομία ως αυτοσκοπό που κυριαρχεί, συχνά σε βάρος της ουσιαστικής σκέψης για τις πολιτιστικές ρίζες της αρχιτεκτονικής – σκέψη που αποτελεί εξ ορισμού απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της σημασίας της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΕΙΣΙΤΗΡΙA:
Είσοδος ελεύθερη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΧΟΡΗΓΟΙ