Αρχική Κλείσιμο
Rudolf Preimesberger. Σεμινάριο για το Μπαρόκ και τον Καραβάτζο
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Rudolf Preimesberger. Σεμινάριο για το Μπαρόκ και τον Καραβάτζο
SAT 21/09/2013
Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (Ε.Ε.Ι.Τ) στοχεύοντας στην εξοικείωση του ελληνικού κοινού με τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα προσκαλεί ιστορικούς τέχνης διεθνούς κύρους, οι οποίοι πραγματοποιούν ολοήμερα σεμινάρια που εστιάζουν στην παρουσίαση της καλλιτεχνικής παραγωγής μιας περιόδου ή/και στο έργο ενός σημαντικού καλλιτέχνη. 
Για το 2013, πρώτος προσκεκλημένος της Ε.Ε.Ι.Τ είναι ο ομότιμος καθηγητής του Freie Universität του Βερολίνου, Rudolf Preimesberger. 
Ο αυστριακός καθηγητής έχει διατελέσει διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης του Μονάχου και θεωρείται διεθνώς αυθεντία στο ιταλικό Μπαρόκ και τη ζωγραφική του Caravaggio. 
Ο καθηγητής αρχικά θα αναφερθεί στις έννοιες που έχουν συνδεθεί με το καλλιτεχνικό αυτό φαινόμενο και στη συνέχεια θα μιλήσει για το έργο του Caravaggio, ενώ στο τέλος, θα επιχειρήσει να εξετάσει συγκεκριμένα έργα του ζωγράφου σε συνάρτηση με τις βασικές έννοιες που θα έχει αναπτύξει στο πρώτο μέρος του «Σεμιναρίου».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΕΙΣΙΤΗΡΙA:
Είσοδος ελεύθερη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΧΟΡΗΓΟΙ