Αρχική Κλείσιμο
Διάλεξη του αρχιτέκτονα Γιάννη Βικέλα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διάλεξη του αρχιτέκτονα Γιάννη Βικέλα
"Μια προσωπική ματιά στην αρχιτεκτονική από το 1960 έως σήμερα"
FRI 28/01/2011
Το ζωηρό προσωπικό του ενδιαφέρον για τις εξελίξεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και την παρακολούθησή τους κατά την εμφάνισή τους καθώς και η συνακόλουθη προσπάθεια κατανόησής τους στον ιστορικό χρόνο και τόπο είχε ως επακόλουθο μία άμεση βιωματική αντίληψη, όπου η περιπλάνηση κατευθυνόταν από την βιβλιογραφία στα ταξίδια και την οπτική επαφή με τα τεκταινόμενα.
Η προσπάθεια ερμηνείας των αρχιτεκτονικών ρευμάτων μέσα από ένα πλέγμα ερωτημάτων ως προς τη σχέση με προγενέστερα και μελλοντικά αρχιτεκτονικά γεγονότα είναι θέματα όπου θα κινηθεί η διάλεξη. 
Μεταξύ των ζητημάτων που θα εξετασθούν θα είναι και η χρήση του γυαλιού στην αρχιτεκτονική, όπως επίσης και η ανέγερση κτιρίων μεγάλου ύψους. 
Η διάλεξη αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Κύκλος Διαλέξεων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων» του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. 

Σύντομο βιογραφικό Ιωάννη Βικέλα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΧΟΡΗΓΟΙ