Αρχική Κλείσιμο
Διάλεξη του Γεωργίου Χ. Χουρμουζιάδη  Τοπικές Κοινωνίες και Αρχαιολογική Έρευνα
ΠΟΛΙΤ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Διάλεξη του Γεωργίου Χ. Χουρμουζιάδη Τοπικές Κοινωνίες και Αρχαιολογική Έρευνα
FRI 03/12/2010
Ένα από τα κεντρικά θέματα που αποτελεί το περιεχόμενο μακροχρόνιων συζητήσεων στο πλαίσιο της Αρχαιολογίας, ως κοινωνικής επιστήμης, είναι η σχέση Αρχαιολογίας και Κοινού. Οι προσεγγίσεις που προτείνονται είναι πολλές και η κάθε μια από αυτές έχει τα δικά της επιχειρήματα. Εκείνο όμως που θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει σχετικά με τις προσεγγίσεις αυτές είναι ότι οι βασικές θεωρητικές αναλύσεις τους αφορούν πιο πολύ, σε μερικές περιπτώσεις αποκλειστικά, μια γενική και εν πολλοίς θεωρητική σχέση ενός Κοινού που δεν προσδιορίζεται κοινωνικά και μιας Αρχαιολογίας που, επίσης, δεν προσδιορίζεται είτε ως επιστήμη είτε ως κοινωνική δραστηριότητα. Η ανακοίνωση με τίτλο: «Τοπικές κοινωνίες» και Αρχαιολογική Έρευνα προσπαθεί να προτείνει μια σχετική συζήτηση, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη μικρή κοινωνία μιας κωμόπολης και μια συστηματική αρχαιολογική ανασκαφή, και να αναζητήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν εντέλει τη σχέση αυτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ