Αρχική Κλείσιμο
 Αθήνα   Κοπεγχάγη. Προκλήσεις και λύσεις
ARQUITECTURA
Αθήνα Κοπεγχάγη. Προκλήσεις και λύσεις
THU 21/10/2010
Το σεμινάριο διαπραγματεύεται τις πολεοδομικές εξελίξεις και τα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν στις πρωτεύουσες της Ελλάδας και της Δανίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου για την αρχιτεκτονική και την πόλη που αναπτύσσεται σήμερα στις δύο χώρες. Το σεμινάριο αυτό έχει ως βραχυπρόθεσμο στόχο το διάλογο γύρω από τις σημερινές δυνατότητες της αρχιτεκτονικής για την παραγωγή πολιτισμού, υγείας και ευημερίας, ενώ μακροπρόθεσμα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών για αμοιβαία έμπνευση, ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Στο σεμινάριο της Αθήνας συμμετέχουν τρεις Δανοί ειδικοί επί του θέματος, δημόσιοι λειτουργοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, τρεις διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες, καθώς και ο Josep Acebillo, σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης. Το σεμινάριο μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία δημόσιας έκφρασης θέσεων και αστικών σχεδιαστικών εμπειριών, καθώς και στρατηγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων διαχείρισης του δημόσιου χώρου που απασχολούν σήμερα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: