Αρχική Κλείσιμο
Ημερίδα  Σύγχρονη Τέχνη και Αρχείο
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Ημερίδα Σύγχρονη Τέχνη και Αρχείο
SAT 23/10/2010
Την τελευταία δεκαετία οι εκδηλώσεις για την σύγχρονη τέχνη έχουν πολλαπλασιαστεί εντυπωσιακά. Οργανισμοί δημόσιοι και ιδιωτικοί δραστηριοποιούνται στις μεγάλες πόλεις και στην περιφέρεια, ενώ έχει αυξηθεί ανάλογα και ο αριθμός των θεωρητικών-επιμελητών. 

Το Iνστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ISET) έρχεται να προσθέσει την γενική εικόνα των ιστορικών πεπραγμένων στον εικαστικό τομέα. Βασικός στόχος του, η συγκέντρωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού από το 1945 στις μέρες μας. 

Η ημερίδα με θέμα  "Σύγχρονη Τέχνη και Αρχείο. Προσεγγίσεις στη διαμόρφωση της αρχειακής πρακτικής", εστιάζει στη σημασία των αρχείων και του ρόλου τους στην ανάπτυξη του θεωρητικού λόγου. Σε αυτήν καταθέτουν τις απόψεις τους θεωρητικοί επιστήμονες και καλλιτέχνες οι οποίοι, με τη συμμετοχή τους, συμβάλουν στην πληρέστερη κατανόηση και τον εμπλουτισμό του ζητήματος. 
Οι ομιλητές καλούνται να παρουσιάσουν είτε αμιγώς θεωρητικές προσεγγίσεις είτε συγκεκριμένες πρακτικές, έρευνες και περιπτώσεις μελέτης. 

Τον συντονισμό έχει αναλάβει η θεωρητικός τέχνης, Ελπίδα Καραμπά.

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΕΙΣΙΤΗΡΙA:
Είσοδος ελεύθερη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: