Αρχική Κλείσιμο
Διάλεξη του Giovanni Boccardi (UNESCO/WHC)
ΠΟΛΙΤ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Διάλεξη του Giovanni Boccardi (UNESCO/WHC)
"Cultural Heritage and Sustainability: Implications for Conservation" (Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
FRI 17/09/2010
Η διάλεξη με θέμα "Cultural Heritage and Sustainability: Implications for Conservation" (Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς), εντάσσεται στον κύκλο των ανοικτών δημοσίων διαλέξεων από διακεκριμένους ειδικούς και ακαδημαϊκούς με στόχο την ενημέρωση του κοινού, των ερευνητών και των φοιτητών για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων. 

Στην ομιλία του, ο Giovanni Boccardi θα μιλήσει για το πώς η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες ανάπτυξης (κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί) με στόχο ένα ιδανικό και βιώσιμο μίγμα διαχείρισης και προστασίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μία κληρονομιά που απλώς διατηρείται στο πέρασμα των αιώνων, αλλά μια κληρονομιά που διαφυλάσσεται σε αρμονία και ισορροπία με τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες μίας κοινότητας.
Παρατηρώντας αλλαγές στην προσέγγιση του θέματος, ο ομιλητής προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο με νέα μεθοδολογικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στους ειδικούς στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ποικίλων στρατηγικών συντήρησης.

Η ομιλία θα γίνει στα Αγγλικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΕΙΣΙΤΗΡΙA:
Είσοδος ελεύθερη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: