Αρχική Κλείσιμο
JewelMed
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
JewelMed
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - 5ο ΚΠΣ
THU 18/10/2001
Κύριος στόχος της παρουσίασης είναι η διάδοση των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος JewelMed με θέμα την αναγνώριση, ανάλυση και συγκριτική μελέτη των τεχνικών χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας, οι οποίες ήταν σε χρήση από τον 7ο έως και τον 1ο π.Χ. αιώνα στην περιοχή της Μεσογείου. Το κοινό θα έχει, επίσης, την ευκαιρία να ξεναγηθεί στη βάση δεδομένων και το δικτυακό τόπο του JewelMed, ενώ παράλληλα θα μπορεί να πλοηγηθεί στο ηλεκτρονικό έκθεμα που αναπτύχθηκε από το Τμήμα Τεκμηρίωσης & Συστημάτων του Μουσείου το 1999 για να πλαισιώσει την έκθεση «Ελληνικά Κοσμήματα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη».
 
Πρόγραμμα Παρουσίασης.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:
EJTN - EEIG (European Jewellery Technology Network-European Economic Interest Group), Βέλγιο/ Πανεπιστήμιο Ανκόνα - Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Ιταλία/ Μουσείο Μπενάκη - Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης, Ελλάδα/ Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μάλτα/ Πανεπιστήμιο Hasmemite, Ιορδανία/ Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Κύπρος/ Bayanet - Τμήμα Προγραμμάτων, Αίγυπτος/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Πληροφορικής, Ελλάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ