Αρχική Κλείσιμο
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μουσική Δωματίου στην Ελλάδα σήμερα. Το τρίο με πιάνο TRIO ARTE
TUE 20/04/2010
W. A. MOTZART: Τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο αρ. 4 σε Ντο μείζονα, KV 548

R. SCHUMANN: Φανταστικά ΚΟμμάτια σε λα ελάσσονα, έργο 88

A. ARENSKY: Τρίο αρ. 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 32

Δ. ΓΟΥΖΙΟΣ: "Η Μάχη"

TRIO ARTE
Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί
Δημήτρης Γούζιος, βιολοντσέλο
Γιάννης Μιχαηλίδης, πιάνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΕΙΣΙΤΗΡΙA:
€10, €5 (μειωμένο)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΧΟΡΗΓΟΙ