Αρχική Κλείσιμο
Ημερίδα  TERIADE και σύγχρονοι συντελεστές/συλλέκτες της σύγχρονης Τέχνης
ΠΟΛΙΤ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Ημερίδα TERIADE και σύγχρονοι συντελεστές/συλλέκτες της σύγχρονης Τέχνης
Συνομιλία της παράδοσης με το σύγχρονο: Βιογραφίες, Συλλογές και Θεσμοί της Τέχνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη
FRI 28/11/2008

Στο συνέδριο μεταξύ άλλων θα συζητηθεί κυρίως η ιστορία της τέχνης, καθώς και σημαντικές βιογραφίες καλλιτεχνών και άλλων συντελεστών της (επιμελητών, εκδοτών, θεωρητικών), οι οποίοι διαμόρφωσαν, κυρίως στο μεσοπόλεμο, την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, αλλά και σημαντικά κοινωνικά και καλλιτεχνικά milieu που συνετέλεσαν σε αυτό.
Θα δοθεί  έμφαση στη σύγχρονη θεωρητική ανάγνωση της σχέσης παραδοσιακού/σύγχρονου, όπως αυτή μετασχηματίζεται στο δίπολο  κέντρο/περιφέρεια,  διεθνές και τοπικό, καθώς και στην προβολή ως προς το τι είναι ο άλλος, η άλλη κουλτούρα και οι προτάσεις που προκύπτουν για την τέχνη και τον πολιτισμό σε έναν ενιαίο κόσμο.
Τέλος, θα παρουσιαστεί η σύγχρονη τέχνη ως πλαίσιο κοινωνικής συμμετοχής και ως παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής-πολιτισμικής ανάπτυξης. Παράλληλα, θα γίνει λόγος για τα λειτουργικά και θεσμικά προβλήματα που παρουσιάζουν διάφορες συλλογές  και μουσεία σήμερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΧΟΡΗΓΟΙ