Αρχική Κλείσιμο
Ημερίδα  Τεκμηρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληροφοριών: από τη θεωρία στην πράξη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ημερίδα Τεκμηρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληροφοριών: από τη θεωρία στην πράξη
SAT 13/09/2008
Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Συνεδρίου CIDOC 2008 με στόχο να αναδείξει την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των ελληνικών πολιτιστικών φορέων που παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο και να προωθήσει την ανάληψη αξιόλογων πρωτοβουλιών για την παραγωγή ελληνικών προτύπων, σε αντιστοιχία με εκείνα άλλων χωρών. Θα περιλαμβάνει ομιλίες, οι οποίες θα θίγουν τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικών αγαθών και κυρίως τις δυσκολίες σε σχέση με την ανάπτυξη νέων συστημάτων, την παραμετροποίηση υπαρχόντων συστημάτων, την ανάλυση της πολιτισμικής πληροφορίας και την ανάπτυξη της κατάλληλης ορολογίας ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση στοιχείων. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα λειτουργήσει έκθεση όπου θα παρουσιάζονται τα έργα ελληνικών πολιτιστικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ηλεκτρονική τεκμηρίωση, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να αποκτήσει μια εποπτεία των τεκταινόμενων στην Ελλάδα στον τομέα της ψηφιακής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο κλείσιμο της ημερίδας θα πραγμαοτποιηθεί συζήτση στρογγυλής τράπεζας με προσκεκλημένους από τον πανεπιστημιακό χώρο και εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται με την τεκμηρίωση πολιτιστικών πληροφοριών.

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ