Αρχική Κλείσιμο
Ημερίδα με θέμα  Διαπραγματεύσεις Υπό Πίεση
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ημερίδα με θέμα Διαπραγματεύσεις Υπό Πίεση
MON 19/03/2007
Η διαπραγματευτική τέχνη αποτελεί πλέον το απόλυτο όπλο για την επίλυση διαφορών σε ποικίλα πεδία της σύγχρονης κοινωνίας. Στην ημερίδα αναπτύσσονται δύο θεματικοί κύκλοι που αφορούν στον πολιτικό και τον επιχειρηματικό χώρο. Τα δύο αυτά επίπεδα ενδιαφέροντος δομούνται επάνω στη διασαφήνιση της έννοιας και της ανάγκης της διαπραγμάτευσης μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, η ανάλυση των οποίων στοχεύει να παρουσιάσει τις δυσκολίες κατά την προσπάθεια ανταλλαγής επιχειρημάτων για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: