Αρχική Κλείσιμο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

7Banner. Ενημέρωση

 

- συντηρείται από το Τμήμα Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη, ένα μεγάλο μέρος των επίπλων, φωτιστικών και άλλων αντικειμένων που θα επιστρέψουν στην Οικία, Στις περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο να γίνουν συμπληρώσεις στον εξοπλισμό, πραγματοποιούνται πιστές αναπαραγωγές ορισμένων χαρακτηριστικών στοιχείων του σπιτιού, όπως για παράδειγμα των ξύλινων φωτιστικών που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Leigh Fermor και κοσμούσαν όλα τα δωμάτια της Οικίας και των μεταλλικών βάσεων των βοηθητικών τραπεζιών, 
- το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη εργάζεται για την λεπτομερή καταγραφή των περίπου 5.000 τόμων, ενώ παράλληλα γίνεται και η επιλογή των βιβλίων που θα επιστρέψουν στην Οικία. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, ο κατάλογος της Συλλογής Leigh Fermor θα είναι διαθέσιμος διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Μουσείου. Θα προστεθούν επίσης βιβλία από συλλογές ιδιωτών, τα οποία δωρήθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη για τους σκοπούς της Οικίας. Η καταγραφή των βιβλίων πραγματοποιείται με τη στήριξη των Φίλων του Μουσείου Μπενάκη,
- η Διοικητική Επιτροπή και η Διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη συνεργάζονται για την τελική διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Οικίας για τα επόμενα χρόνια,
- προχωρούν οι συζητήσεις με Πανεπιστήμια για τη συνεργασία τους στη μελλοντική λειτουργία του Κέντρου Patrick & Joan Leigh Fermor,
- άλλες εκδόσεις σχετικά με τους Leigh Fermor βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας,
- το Πανεπιστήμιο του Princeton είναι το πρώτο εκπαιδευτικό Ίδρυμα που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο του 2019 στην Οικία Leigh Fermor,
- η Οικία ανοίγει στο κοινό για επίσκεψη από τον Ιούλιο του 2019.