Αρχική Κλείσιμο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

7Banner. Ενημέρωση

 
- η Διοικητική Επιτροπή και η Διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη συνεργάζονται για την τελική διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Οικίας για τα επόμενα χρόνια,
- προχωρούν οι συζητήσεις με Πανεπιστήμια για τη συνεργασία τους στη μελλοντική λειτουργία του Κέντρου Patrick & Joan Leigh Fermor,
- άλλες εκδόσεις σχετικά με τους Leigh Fermor βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας.