Αρχική Κλείσιμο

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06 Ιούλιος 2017
“Art In Intensive Care”: Δείτε και ψηφίστε το!

Το Μουσείο Μπενάκη συμμετέχει στον Διεθνή Διαγωνισμό MUSEUMS IN SHORT (http://www.museumsinshort.eu), έναν ανοιχτό διαγωνισμό video που έχουν παραχθεί από μουσεία.

Το Τμήμα Συντήρησης του Μουσείου δημιούρηγησε το video «Art in Intensive Care”

Δείτε το και χαρίστε του την ψήφο σας στο link

http://www.museumsinshort.eu/partecip…/dettaglio_video2.asp…

 

Σας ευχαριστούμε!