Αρχική Κλείσιμο

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

07 Δεκέμβριος 2011
Δίκτυο Πολιτιστικών Φορέων ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Με μεγάλη χαρά το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του πολιτικής αλλά και ανταποκρινόμενο σε ένα ελπιδοφόρο κάλεσμα, συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο Πολιτιστικών Φορέων «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» και ειδικότερα στην πρώτη κοινή ενέργεια του Δικτύου, με τίτλο «Μήνας Πολιτισμού», ο οποίος αφορά στο μήνα Δεκέμβριο και έχει ως στόχο να δώσει πρόσβαση σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, καθώς και να ενδυναμώσει το ενδιαφέρον των νέων για τον πολιτισμό. 

Στο συνημμένο δελτίο τύπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους φορείς που συμμετέχουν «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» και τις δράσεις που προσφέρουν.