Αρχική Κλείσιμο

Λινό ύφασμα με επιγραφή τιράζ σε κουφική γραφή. Η υφαντουργία ήταν η πιο ανεπτυγμένη βιοτεχνία στον ισλαμικό χώρο. Τα πολυτελή υφάσματα, η κατασκευή των οποίων ήταν αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος, αποτελούσαν σύμβολα κοινωνικής θέσης και γοήτρου. Αίγυπτος, 10ος αι. Ύψ. 0,41 μ., πλ. 0,56 μ. (ΓΕ 14900)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ