Αρχική Κλείσιμο

Τρίφυλλη κουρτίνα κρεβατιού

Τρίφυλλη κουρτίνα κρεβατιού, το κέντημα της οποίας συνδυάζει σχηματοποιημένο φυτικό διάκοσμο με αετούς, πουλιά και ρομβοειδή διάχωρα με εραλδικά μοτίβα. Πάτμος ή Μήλος, 18ος αι. 2,03x1,42 μ. (ΓΕ 6548)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πολύχρωμο κεντητό σπερβέρι

Πολύχρωμο κεντητό σπερβέρι

Τμήμα από σπερβέρι

Τμήμα από σπερβέρι

Σπερβέρι

Σπερβέρι